lokalizacja: Hotel No7, Poznań

powierzchnia:  50 m2

realizacja: 2019 r

Mural dla nowopowstającego hotelu w Poznaniu przy ulicy Żydowskiej.