lokalizacja: Kupiec Poznański, Poznań

realizacja: 2018 r.

dla Kupca Poznańskiego namalowaliśmy murale w w części komunikacyjnej centrum handlowego oraz w hali parkingowej. Powstało 12 malunków.